Ochrana osobních údajů

bře, 23 2024

Základní informace o ochraně osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR a zákony České republiky se Salon Krásy a Zdraví zavazuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a přistupujeme k ní s maximální vážností. Veškeré informace o uživatelích jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Naše politika ochrany osobních údajů se vztahuje na všechny informace, které od vás obdržíme, ať už přímo prostřednictvím našeho webu, e-mailu, telefonicky, osobně, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, jak jsou chráněny, a jaké jsou vaše práva.

Shromažďování a použití osobních údajů

Zaměřujeme se na to, abychom od našich zákazníků shromažďovali pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování našich služeb a zlepšování kvality těchto služeb. Tyto informace zahrnují, ale nejsou omezeny na, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, a informace o používaných službách. Tyto údaje mohou být použity pro komunikaci s vámi, zpracování vašich objednávek, poskytování podpory a zlepšování kvality našich služeb. Důrazně dbáme na to, aby osobní údaje našich zákazníků byly zpracovávány transparentně, s respektem k jejich soukromí a pouze pro výslovně uvedené účely.

Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete, před neoprávněným přístupem, ztrátou, změnou nebo zničením. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají ochránit vaše osobní údaje. Přistupujeme k vašim datům s maximální opatrností a zabezpečení údajů je pro nás klíčovým aspektem. Pravidelně posuzujeme a aktualizujeme naše bezpečnostní postupy a technologie s ohledem na aktuální hrozby a vývoj v oblasti bezpečnosti informací. Díky tomuto přístupu můžete mít jistotu, že vaše data jsou u nás v bezpečí.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky související s ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Naše poštovní adresa je Špilberk 1/187, 662 24 Brno, Česká republika. Správcem vašich osobních údajů je Terezie Křivánková.